het product YVLO-ZwangerFit®

Het product ZwangerFit bestaat nu 12˝ jaar en is ontwikkeld door en voor fysio/oefentherapeuten. YVLO-ZwangerFit® is een geregistreerde merknaam.
Overal in Nederland organiseren ZwangerFit trainer/ coaches cursussen voor zwangeren en jonge moeders in fysio/oefentherapie praktijken of bij instellingen zoals gezondheidscentra en zorgorganisaties.

Naast informatie over zwangerschap, bevalling en moederschap wordt ook veel aandacht besteed aan fysieke training met de juiste "dosering". Een optimale conditie zorgt immers voor preventie van onnodig ziekteverzuim, het voorkomen of beperken van rugklachten, bekkenproblematiek en incontinentie én een sneller herstel na de bevalling. En bij klachten is het een korte weg naar een sport- of bekkenfysiotherapeut.

Historie ZwangerFit


De beroepsvereniging de NVFB (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pre- en Postpartum Gezondheidszorg) , een specialistenvereniging van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), heeft in 2000 het initiatief genomen tot innovatie van de begeleiding van zwangere vrouwen in Nederland en heeft in 2005 het product NVFB-ZwangerFit in de markt gezet.


 


Na 10 jaar heeft de NVFB het ZwangerFit product losgelaten en de YVLO gevraagd om ZwangerFit verder te professionaliseren. De YVLO heeft dit product in 2015 als merknaam geregistreerd als YVLO-ZwangerFit®.


 


Selectieve Preventie


Vrouwen kiezen zelf zodra ze zwanger zijn om gezond te blijven door op een verantwoorde manier te blijven bewegen. ZwangerFit start al vroeg in de zwangerschap zodat de fitheid behouden blijft om klachten te voorkomen. De training gaat na de bevalling door totdat de eigen sportbeoefening weer hervat kan worden. Het voordeel is ook dat als er klachten zijn dat men kan doorverwijzen naar collega fysio voor een behandeling. 


 


Empowerment


Er is wetenschappelijk onderzoek dat het nut van oefenen aantoont en aantoont dat weeën krachtiger zijn bij een goede conditie, maar meer wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de pre- en postpartum gezondheidszorg is gewenst.  


 


Ziekteverzuim


De aandacht bij ZwangerFit is gericht op conditie, spierversterking, coördinatie en stabilisatie. Ook na de bevalling wordt gewerkt aan het verhogen van de belastbaarheid bij dagelijkse activiteiten om bijvoorbeeld weer sneller deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Er zijn aanwijzingen dat fitte goed geïnformeerde vrouwen langer in het arbeidsproces blijven. Het ziekteverzuim kan daardoor omlaag.


 


Coaching


Zwangere vrouwen worden geïnformeerd over zwangerschap, baring en periode na de bevalling. Vrouwen leren hoe zij hun kracht kunnen inzetten om zelfbewust de bevalling in te gaan en onnodige angsten worden voorkomen. De coaching bestaat uit informatie over de baring en ademhalings- en ontspanningsoefeningen. De baring is een proces van loslaten en is een overweldigende gebeurtenis om te ervaren. De vrouw leert het proces van loslaten zelf beter te hanteren.


 


Ketenzorg


Samenwerking zowel inter- als multidisciplinair overleg is van belang. In de groepslessen kunnen vroegtijdig afwijkingen gesignaleerd worden, ook na de bevalling. De YVLO-ZwangerFit® trainer/coach is een vraagbaak voor vrouwen en kan bij problematiek doorverwijzen naar een specialist zoals een sport- of bekkenfysio/oefentherapeut, verloskundige of gynaecoloog.